CQ9

宁波大学

国家级人才

国家级特优人才

 • 唐科奇
 • 钟昌标
 • 崔朝霞
 • 沈满洪
 • 戴世勋
 • 李刚强
 • 习宁
 • 王晋
 • 崔旭东
 • 朱晓明
 • 金安君
 • 朱晓东
 • 黄双武
 • 赵景
 • SlavaS.Epstein
 • 陈振雷
 • 黄季甫
 • 吴柯
 • 朱志伟
 • 陈剑平

国家杰出青年基金获得者

 • 屈长征
 • 楼森岳
 • 陈剑平

国务院学科评议组成员

 • 杨忠振

国家有突出贡献中青年专家

 • 钭晓东
 • 楼森岳
 • 钟昌标
 • 戴世勋
 • 陈剑平

国家百千万人才工程人选

 • 陈炯
 • 刘新才
 • 钭晓东
 • 楼森岳
 • 钟昌标
 • 戴世勋
 • 陈剑平

国家优秀青年基金获得者

 • 李砚硕
 • 邵枫
 • 李成华

国务院政府特殊津贴

 • 钱冬
 • 周文华
 • 贺国庆
 • 屠国元
 • 郑岳青
 • 陈炯
 • 刘新才
 • 钭晓东
 • 屈长征
 • 楼森岳
 • 戴世勋
 • 陈剑平